ul. Mickiewicza 5a, 05-500 Piaseczno - tel. +48 22 716 37 40